Otsime oma kollektiivi sekretäri

27.10.2016
kuulutus

Loe edasi

 

Kuidas muutus uuest aastast menetluskulude kindlaksmääramise kord tsiviilkohtumenetluses?

23.01.2015
01.01.2015 jõustus „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus“, millega muudeti oluliselt tsiviilkohtumenetluses seni kehtinud menetluskulude kindlaksmääramise korda. Muudatuste üldisemaks eesmärgiks oli muuta menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramine ja vastaspoolelt väljamõistmine menetlusosalise jaoks senisega võrreldes lihtsamaks ja kiiremaks.

Loe edasi

 

Enam makstud tulemustasu saab palgast kinni pidada.

Advokaadibüroo Lillo & Partnerid esindas edukalt kostja huve kohtuasjas, kus vaieldi peamiselt selle üle, kas tööandjal (kostja) oli õigus töötajale (hageja) makstud tulemustasu ilma hageja nõusolekuta tasaarvestada. Seega, kas hagejale makstud tulemustasu tasaarvestamisel oli kostjal kohustus saada töötajalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek või on hagejale tasutud tulemustasu vaadeldav kui ettemaks.

Loe edasi